Ons verhaal

Het motto ‘omdat zorg ook anders kan’ is onlosmakelijk verbonden aan de denkwijze van MedWay.

 

Zeventienjaar ervaring in de farmaceutische industrie heeft oprichter Dirk-Jan Kruithof geholpen om een eigen visie op de gezondheidszorg te ontwikkelen. Vanuit die visie is in 2001 MedWay gestart. Aanvankelijk als bedrijf waarbinnen geavanceerde projecten en diensten voor farmaceutische en medische bedrijven en andere partijen in de gezondheidszorg werden bedacht en vormgegeven. Sinds 2016 is daar het uitzenden en detacheren van personeel binnen de gezondheidszorg bijgekomen.

'Vanuit die visie is in 2001 MedWay gestart'


MedWay is anno 2019 een persoonlijke en gepassioneerde organisatie. Met de grootste zorgvuldigheid wordt medisch personeel geworven, geselecteerd, uitgezonden en gedetacheerd. Daarnaast worden door MedWay ambitieuze en geavanceerde projecten opgezet binnen de gezondheidszorg. Persoonlijk contact en maatwerk zijn leidend.De sterke band die MedWay heeft met al haar relaties, komt voort uit het ‘anders denken’ dat van meet af aan ten grondslag aan de bedrijfsvoering ligt.Een persoonlijke benadering sluit een uitermate efficiënte en professionele service niet uit. Sterker nog, het versterkt de diensten alleen maar. De vele tevreden relaties en medewerkers bewijzen dat zorg écht anders kan.


Kom in contact met
en leer MedWay beter kennen
Contactgegevens