Antibiotica-resistentie

Sommige problemen zijn grensoverschrijdend en daarom vaninternationaal belang. Voorbeelden zijn milieu en migratie, maar dus ook hetbeleid achter het voorschrijven en gebruiken van antibiotica. Waar Nederlandhet goede voorbeeld geeft, doen andere (Europese) landen het minder verstandig.In een artikel van NOS (18 juni, 2019) wordt het volgende aangegeven:“Antibiotica-resistentie is een levensbedreigend probleem. Op steeds meerplekken op de aarde zijn bacteriën niet meer gevoelig voor antibiotica. Het iséén van de grote mondiale vraagstukken van deze tijd.”

Online te bestellen en te snel voorschrijven

Naast het te snel voorschrijven van antibiotica indiverse landen is er nog een probleem bijgekomen, namelijk het online kunnenbestellen van onder andere antibiotica. - Overigens is de online-markt vanmedicatie behoorlijk in opspraak en wordt er gewaarschuwd voor vervalsing engebrek aan controle op veiligheid (Apotheek.nl). – Het online kopen vanmedicatie en het te snel voorschrijven aan patiënten dragen bij aan de antibiotica-resistentie.

Antibiotica-resistentie Lees het hele artikel