‘Dokter Google passeert huisarts’

Een reeks van nieuwsberichten uit de laatste editie van ons magazine HuisartsenService. Komende dinsdagen zullen diverse berichten en artikelen vanuit HuisartsenService gedeeld worden. Elk artikel heeft raakvlak met huisartsen en de eerstelijnszorg.

Als deze weigert een kuurtje (antibioticum) voor te schrijven

De arts wordt als voorschrijver van geneesmiddelen steeds gepasseerd, zo stelt De Telegraaf. Patiënten dokteren steeds vaker zelf en bestellen hun medicijnen online. De krant baseert zich op onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat patiënten op ‘kinderlijk eenvoudige wijze’ aan allerhande zware medicijnen kunnen komen zonder daar een handtekening van een behandelend arts voor te hebben. In sommige gevallen hebben medicijnleveranciers in het buitenland zelf een ‘toezichthoudend arts’ om deze patiënten ’medisch te begeleiden’. Vaak ontstaat het bestelgedrag uit onvrede over de eigen huisarts, als deze weigert een kuurtje (antibioticum) voor te schrijven.